Διαχείρηση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (DRM) για αρχεία και eBooks

Διαχείρηση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (DRM) για αρχεία και eBooks


To ArtistScope DRM προσφέρει πλήρη έλεγχο της διαχέιρησης των δικαιωμάτων που έχουν οι χρήστες πάνω σε αρχεία και eBooks, και επίσης δίνει την δύναμη στους συγγραφείς των αρχείων αυτών να έχουν επιπλέον έλεγχο στο ποιός έχει πρόσβαση στα αρχεία, πώς, και για πόσο καιρό.

 • Περιορσιμός δικαιωμάτων για να ανοιχτεί ένα αρχείο απο συγκεκριμμένους χρήστες.
 • Διαχείρηση δικαιωμάτων χρήσης προστατευμένων αρχείων και ομάδων.
 • Διαχείρηση αρχείων που είναι διορσιμένα σε συγκεκριμμένους χρήστες ή ομάδες.
 • Πλήρης έλεγχο όλων των στοιχείων με άμμεση επίδραση όλων των αλλαγών.
 • Προσδιορισμός λήξης προστασίας ή δικαιωμάτων μέσω ημερολογίου.
 • Προσδιορισμός λήξεως σε διάστημα ωρών ή ημερών απο την εξαγωγή του φακέλου.
 • Επέτρεψε η μείωσε τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων απο συγκεκριμμένη ομάδα.
 • Επέτρεψε η μείωσε τον μέγιστο αριθμό εκτυπώσεων απο συγκεκριμμένη ομάδα.
 • Επέτρεψε η μείωσε την είσοδο βάσει διευθύνσεως IP, ή διαδικτύου.
 • Διακίνησε αρχεία μέσω email, ή μέσω λογισμικού ώστε να κατέβει απο το διαδίκτυι χωρίς να μπορεί να κοινοποιηθεί περεταίρω.

Μή-εξουσιοδοτημένοι χρήστες δέν μπορούν να ανοίξουν τα εν λόγω αρχεία, και συνεπώς το ArtistScope DRM είναι η καλύτερη άμυνα απο τέτοιου είδους εκμετάλευση αρχείων. Εάν οποιοσδήποτε στείλει αντίγραφα του αρχείου σε τρίτο άτομο, το αρχείο θα καταστεί άχρηστο, εκτός εάν έχει και το τρίτο αυτό άτομο τα ίδια δικαιώματα.

Εν ολίγοις, αυτό συνεπάγεται ότι η χρήση του ArtistScope DRM επιτρέπει την διακίνηση eBooks και αρχείων στουε πελάτες σου, ενώ διατηρείς τον πλήρη έλεγχο, και μπορείς να αποτρέψεις ανα πάσα στιγμή την χρήση του αρχείου. Επίσης, μπορείς να ελέγξεις την ποσότητα των εκτυπώσεων που μπορούν να γίνουν στο κάθε αρχείο, αλλα και το χρονικό όριο που έχει ο κάθε χρήστης για να δεί το αρχείο. Οποιαδήποτε αλλαγή κάνεις στον πίνακα ελέγχου του διαχειρηστή, θα έχει άμμεση επίδραση σε κάθε αρχείο, ακόμη και σε αυτά που είναι αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο του χρήστη. Ακόμη και άν ο χρήστης έχει πρόσβαση, και έχει ανεβάσει το αρχείο σε κάποια ιστοσελίδα, εσύ, ώς διαχειρηστής μπορείς ακόμη να αποτρέψεις την εμφάνιση του.

Οι συγγραφέις των κειμένων έχουν επίσης πλήρη έλεγχο και πρόσβαση, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Δημιουργία και διαχείρηση ομάδων και συνδρομητών,με πληρη έλεγχο.
 • Διαχείρηση δικαιωμάτων στα αρχεία τους, με άμμεση επίδραση αλλαγών.
 • Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε ομάδες, και συγκεκριμμένους συνδρομητές, με επισυναπτόμενα αρχεία.
 • Διαχείρηση αρχείων που αποστέλονται σε συνδρομητές απο διαδικτυακές πωλήσεις των αρχείων/κειμένων τους.
 • Πλήρες αναφορές και στατιστικές συνδρομητών, χρήση εγγράφων, και κίνηση.

Επιπλέον, ο Διαχειρηστής μπορεί επίσης να έχει έλεγχο πάνω σε γενικά στοιχεία προστασίας, που εφαρμόζονται και στους δημιουργούς των αρχείων, αλλα και στους συνδρομητές.

 • Πρόσβαση, και πλήρης έλεγχο ομάδων και συνδρομητών, καθώς και των αρχείων τους.
 • Ικανότητα να ορίζει περιορισμούς και επιτρεπτά όρια για διαδικτυακή πρόσβαση.
 • Την επιλογή να ορίζει ένα κόστος στους συνδρομητές, και συγκεκριμμένους τύπους λογαριασμών.
 • Την εμφάνιση και διαχείρηση δικαιωμάτων, για να καθαριστούν οι φόρμες στατιστικών.

Οποιοδήποτε αρχείο μπορεί να μετατραπεί σε PDF και να διαχειριστεί απο τo ArtistScope DRM με πλήρης έλεγχο πάνω σε κάθε χρήστη, και κάθε στοιχείο του εγγράφου, συμπεριλμβανομένου την ικανότητα εκτύπωσης, την ποσότητα των εκτυπώσεων, και το ποιός μπορεί να ανοίξει το αρχείο, και πού. Το DRM λογισμικό εξασφαλίζει ότι μόνο όσοι έχουν δικαίωμα θα ανοίξουν το αρχείο, και τα δικαιώματα αυτά μπορούν να μεταβληθούν ανα πάσα στιγμή.

Τα συστήματα της ArtistScope DRM μπορούν επίσης να ενοικιαστούν ώς υπηρεσία, ή να αγοραστούν για πλήρης εγκατάσταση στον δικό σας πάροχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, τιμές, δοκιμαστικό λογισμικό, και διαδικτυακή επίδειξη, παρακαλώ επισκεφτείτε την αρχική μας ιστοσελίδα κάνοντας κλίκ εδώ.


facebook
twitter
email
Live Customer Service